transparant gifje

WelkomBed en BreakfastVakantiewoningHuissenDe gelderse poortContact
De Gelderse Poort

Zo'n tweeduizend jaar geleden stroomde bij hoogwater de Rijn tussen de stuwwallen van Nijmegen en Arnhem naar zee. Door het aanleggen van het Pannerdensch Kanaal in 1707 is het aanvankelijke splitsingspunt bij Lobith verlegd naar Doornenburg. Doordat de Oude Rijn in verbinding staat met de rivier hebben zich rietmoerassen ontwikkeld die uniek zijn voor Nederland.

In 1995 is door de overheid een plan geschreven om in de Geldersche Poort 2400 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen. Op diverse plaatsen lopen weer Galloway-runderen en Konik-paarden in het wild. Door natuurlijke begrazing worden de gebieden leuker om door te wandelen. Het blijkt wel dat er in de Gelderse Poort veel te beleven is voor de natuurliefhebber, dit hand in hand met recreatie en toerisme.

Verder zijn er in deze ongerepte natuur tal van cultuurhistorische elementen zoals fort Pannerden, kasteel Doornenburg, de Schenkenschans, huis Aerdt, terpdorpen, havezaten, molens en andere historische bouwwerken.