transparant gifje

WelkomBed en BreakfastVakantiewoningHuissenDe gelderse poortContact
Huissen

Huissen, een stadje gelegen aan de Rijn op korte afstand van Arnhem en Nijmegen. Het centrum is een eeuwenoud gebied waarin de handel tot op de dag van vandaag welig tiert en waarin de authentieke stratenpatronen behouden zijn gebleven.

Het centrum heeft beslist een zekere aantrekkingskracht en om dat te verstevigen heeft de voormalige gemeente Huissen, eind negentiger jaren, een toeristisch ontwikkelingsplan ontwikkeld dat aan het stadscentrum de allure geeft die daarbij past. De aanwezigheid van een eigen stadsmuseum, de fiestsroutes die door en om het centrum lopen en de aanwezigheid van een veerpont doen dit alles alleen nog maar versterken. Het gerenoveerde stadscentrum wordt door de Huissenaar zeer gewaardeerd en met recht kan worden gesteld dat het een ontmoetingsplaats is voor jong en oud.

Ook zijn er de jaarlijkse evenementen, zoals de Huissense Bloemenmarkt, de Gildenfeesten, het Koningschieten, de Umdracht en de Huissense Dag in het kader van de Nijmeegse Internationale Fietsvierdaagse.

Kortom: u zult zich er als gast beslist thuisvoelen!